พระเครื่องทั้งหมด 838 ชิ้น
     ตะกร้าพระเครื่อง : (0) 
ประเภทพระเครื่อง
พระสมเด็จ (7) พระเนื้อดิน (15) พระเนื้อชิน (6) พระเนื้อผง (14) พระเหรียญ (65) พระกริ่ง (16) พระรูปหล่อ (62) เหรียญหล่อ (50) พระปิดตา (17) เครื่องราง (6) พระบูชา (1)
เมนูช่วยเหลือ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
คำถาม-ตอบ
เงื่อนไขการสั่งซื้อ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
พระเครื่องที่บูชาแล้ว
พระใหม่ 100 รายการ
โปรโมชั่นพิเศษ
หลักสูตรดูพระเครื่อง
สถิติสินค้า
พระเครื่องทั้งหมด 838 ชิ้น
พระเครื่องถูกจองแล้ว 5 ชิ้น
พระเครื่องบูชาแล้ว 1 ชิ้น
พระเครื่องคงเหลือ 256 ชิ้น
บทความน่าอ่าน
ถูกจริงแท้ แท้หรือเปล่า?
ต่อพระน่าเกลียดไปมั้ย?
ไม่มีกล้องห้ามดู ไปไกล ๆ
ทำไมไม่รับ? พกง.เก็บเงินปลายทาง
ประวัติผู้สร้างพระเครื่อง
หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง
หลวงพ่อสาย วัดบางรักใหญ่
หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน
ครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์
หลวงพ่อพลับ วัดชายคลอง
หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์
หลวงพ่อแก้ว วัดโคกโดน
หลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอง
หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม
พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม
หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด
หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม
หลวงพ่อสาย วัดพยัคฆาราม
ครูบาวัง วัดถ้ำชัยมงคล
หลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่
หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง
ประวัติผู้สร้างทั้งหมด
 
 

พระเครื่องทรูอมูเล็ตดอทคอม

ไทม์อมูเล็ตดอทคอม

สิทธิ์ สุพรรณฯ

พระหลวงตา

 
ค้นหาประวัติคณาจารย์ผู้สร้างพระเครื่อง
ประวัติหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
ประวัติข้อมูล หลวงพ่อไปล่ ฉันทสโร วัดกำแพง กรุงเทพฯ

เกิด                     วันอังคาร เดือน 6 ปีวอก พ.ศ.2403  เป็นคนบางบอนใต้ บางขุนเทียน ธนบุรี  เป็นบุตรของ นายเหลือ  นางทอง  ทองเหลือ

อุปสมบท               อายุ 23 ปี ตรงกับ พ.ศ. 2426  ณ พัทธสีมาวัดกำแพง

มรณภาพ               ปี 2482

รวมสิริอายุ             79 ปี 56 พรรษา

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

          วัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมมากที่สุดของท่าน ได้แก่ เหรียญหล่อ ปี2478   ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมีอายุครบรอบ 75 ปี มี 2 พิมพ์ คือ เหรียญจอบ  และเหรียญรูปไข่   ซึ่งทั้งสองพิมพ์นี้ได้จัดว่าเป็นที่นิยมมากที่สุด  สร้างจากเนื้อโลหะผสมทองเหลือง  ด้านหลังเหรียญปรากฏอักษรภาษาไทยเป็นตัวนูนระบุว่า “ที่ระฤก ๔๗๘”        

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

หลวงพ่อไปล่  ฉันทสโร  วัดกำแพง  กรุงเทพฯ

 


 
ที่ตั้งและสภาพทั่วไป 
 วัดกาแพงตงอยเลขที่ ๒๙๙ ซอยเพชรเกษม๒๐ ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรงเทพฯ ๑๐๑๖๐ ริมคลองบางหลวง(หรอเรยกวาคลองบางกอกใหญ)ตอนใน ช่วงที่เรียกกันวา “คลองชกพระ”โดยตั้งอยู่บนที่ดินทางด้านทิศใต้ของฝั่งคลองบริเวณหัวมุมปากคลองบางจาก ซึ่งเป็นคลองแยกจากคลองชักพระเขาไปทางทิศใต้ วัดกาแพงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินทั้งหมดประมาณ ๑๕ ไรโดยแยกเปนโฉนด ๒ ฉบบคอโฉนดเลขท ๑๓๘๐๒๘ มเนอทประมาณ ๑๑ ไร ๓ งาน ๙๗ ตารางวา (แผนผงท ๑) และอกฉบบเปนท่ดนอกประมาณ ๔ ไร อยอีกฝงของคลองบางจาก (ท่านเจ้าอาวาสแจ้งว่าเอกสารสญหาย แตยังไม่ได้ไปคัดสำเนาจากกรมที่ดิน) ที่ดินของวัดถูกแบ่งเปน ๒ สวน โดยมีคลองบางจากผ่านกลางที่ดินของวัด โดยพื้นที่สวนใหญ่อยู่ทางทิศด้านตะวันออกของคลองบางจากซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพุทธาวาส (แผนผังที่ ๒) อาณาเขตด้านทิศตะวนออกของคลองบางจาก 
- ทิศเหนือ จรดคลองชักพระ(คลองบางหลวง) 
- ทิศใต้ จรดที่ดินของเอกชน 
- ทิศตะวันออก จรดคูน้ำกันอาณาเขตเดิมกับวัดทองศาลางามปัจจุบันถูกถมหมดแล้ว 
- ทิศตะวันตก จรดคลองบางจาก 
 

ประวัติความเป็นมา 
ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏหลักฐานหรือมีขอมูลอ้างอิงใดๆ ว่าสร้างขึ้นสมัยใดสันนิษฐานว่าคงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามคำบอกเล่าสืบทอดกันมา และคงไดรับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หลายครั้ง แม้แต่ชื่อวัดก็ไม่ทราบชื่อเดิม ชื่อที่ใช้ในปัจจุบันก็เป็นชื่อซึ่งเรียกกันในหมู่ชาวพื้นถิ่นและเรียกกันมาเรื่อยๆ แต่หลักฐานที่เหลืออยูชัดเจนอย่างหนึ่งคือ เจดียบรรจุอัฐิทรงกลมทางทิศใต้ของพระอุโบสถ ที่สวนฐานมีแผ่นศิลาจำหลักข้อความซึ่งสรุปไดวา เจดียนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้บรรจุอัฐิของ “พระพิศาลผลพานิช” ภายหลังจากทีได้จัดการฌาปนกิจศพที่วัดจักรวรรดิราชาวาส และเมื่อได้ไปค้นคว้าในเอกสารสารบาญชีสวนที่ ๑ ในสมัย ร.๕ ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ทำให้ทราบว่าพระพิศาลผล-พานิชเดิมชื่อ “จีนสือ” เป็นขุนนางเชื้อสายจีนซึ่งรับราชการตำแหน่งสำคัญในกรมท่าซ้ายและตั้งบ้านเรือนอยูริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก(ฝงธนบุรี) หรือบริเวณศาลเจ้าโรงฟอกหนังในปัจจุบัน จากตำแหน่งที่ตั้งของเจดีย์องคนี้พอจะสันนิษฐานไดว่าพระพิศาลผลพานิชน่าจะมีความสำคัญต่อวัดกำแพงนี้เป็นอย่างมาก เป็นไปได้วาอาจเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมวัด ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ เจ้าอาวาสองคปัจจุบันพบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-เจ้าอยูหัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานพระกฐินต้นเป็นการส่วนพระองคที่วัดนี้ และได้พระราชทานแจกันกังไสไว ๑ คู่โดยลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ ซึ่งทานเจ้าอาวาสได้เคยเก็บรักษาไว้ แตถูกขโมยไปเมื่อ ๑๐กว่าปีมาแลว แน่นอนว่าอย่างน้อยเราไดขอมูลว่าวัดนี้จะต้องเคยเป็นวัดสำคัญที่มีคหบดีหรือขุนนางอุปถัมภ์ละผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง

ข้อมูลประวัติ

       เกิด                     วันอังคาร เดือน 6 ปีวอก พ.ศ.2403  เป็นคนบางบอนใต้ บางขุนเทียน ธนบุรี  เป็นบุตรของ นายเหลือ  นางทอง  ทองเหลือ

                อุปสมบท               อายุ 23 ปี ตรงกับ พ.ศ. 2426  ณ พัทธสีมาวัดกำแพง

                มรณภาพ               ปี 2482

                รวมสิริอายุ             79 ปี 56 พรรษา

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                วัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมมากที่สุดของท่าน ได้แก่ เหรียญหล่อ ปี2478   ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมีอายุครบรอบ 75 ปี มี 2 พิมพ์ คือ เหรียญจอบ  และเหรียญรูปไข่   ซึ่งทั้งสองพิมพ์นี้ได้จัดว่าเป็นที่นิยมมากที่สุด  สร้างจากเนื้อโลหะผสมทองเหลือง  ด้านหลังเหรียญปรากฏอักษรภาษาไทยเป็นตัวนูนระบุว่า “ที่ระฤก ๔๗๘”        

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

          พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  คงกระพันชาตรี  และมหาอุตม์

พระเครื่องอื่น ๆ
หลวงพ่อไปล์-วัดกำแพง
หลวงพ่อไปล์-วัดกำแพง
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล์-วัดกำแพง รุ่น2หรือล้างรุ่นป่าช้าเนื้อโลหะผสมเกจิยุคเก่ากทม

฿ (ขายแล้ว)/ เช่าพระเครื่องรายละเอียด

 
ตะกร้าพระเครื่อง

ดูตะกร้าพระเครื่อง
แจ้งการชำระเงิน
ตรวจสอบวันจัดส่ง
สถานะการส่งพระเครื่อง

พระเครื่องแนะนำ

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ งาแกะปิดตาเนื้อหาจัดจ้าน-เก่าจริงเลี่ยมทองเก่ามาแต่เดิมจ.นครสวรรค์ 

โทรถาม บาท


หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง ตะกรุดเนื้อทองแดงม้วนยาว3นิ้วพอกคลั่ง-สภาพสวยเดิมสมบูรณ์(นิยม)จ.เพชรบุรี 

บูชาแล้ว บาท


หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตะกรุดจันทร์เพ็ญเนื้อตะกั่วม้วนยาว3นิ้วลงรักสภาพสวยสมบูรณ์จ.ชัยนาท 

บูชาแล้ว บาท


ปิดตาจัมโบ้2 เนื้อผงใบลาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉีมพลีพิมพ์ปิดตาจัมโบ้2 เนื้อผงใบลาน จ.กทม 

ขายแล้ว บาท


พระกรุวัดท้ายคลาด พิมพ์นาคปรกเล็ก พระชุดเนื้อผงยอดนิยมพระกรุวัดท้ายตลาดพิมพ์นาคปรกเล็กจ.กทม 

ขายแล้ว บาท


พระคง ลำพูน จ.ลำพูน พระคง-ลำพูนเนื้อดินสีเนื้อผ่านกรุเก่าใบโพธิ์ติดคมชัดเลี่ยมทองพร้อมใช้ จ.ลำพูน 

(ขายแล้ว) บาท


พระลีลา กรุวัดราชบูราณะ จ.อยุธยา พระปางลีลา กรุวัดราชบูราณะ เนื้อชินเงิน สภาพสมบรูณ์ จ.อยุธยา 

(ขายแล้ว) บาท


พระหล่อทองคำ ปางห้ามสมุทร พระหล่อเนื้อทองคำ ปางห้ามสมุทร ศิลปะและอายุ-ยุคสมัยอยุธยา จ.อยุธยา 

(ขายแล้ว)/ บาท


หลวงพ่อตาด วันบางวันทอง เหรียญหล่อหลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง เกจิยุดเก่า เนื้อเงินหายากจ.สมุทรสงคราม 

(ขายแล้ว)/ บาท


หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคพิมพ์ไก่หาง3เส้น เนื้อดิน-เลี่ยมทองจ.อยุธยา 

(ขายแล้ว) บาท


หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ครุฑกลาง เนื้อดิน เลี่ยมทอง จ.อยุธยา 

(ขายแล้ว) บาท


หลวงพ่อเดิม-วัดหนองโพ(รุ่นแรก) รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ออกวัดหนองหลวง/รุ่นแรก เนื้อโหละผสม จ.นครปฐม 

โชร์พระ/ บาท


พระชินราชอินโดจีน วัดสุทัศน์ พระชินราชอินโดจีน วัดสุทัศน์ พิมพ์สังฎิยาว พิเศษมโค๊ตนูนเนื้อโลหะผสม หายากสุดฯ สร้างพศ2485 กทม 

ขายแล้ว/ บาท


พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ เนื้อโหละผสม พิมพ์ทรงสังข์ สร้าง2486 กทม 

โชร์พระ/ บาท


พระกริ่งประภามณฑล วัดดอน พระกริ่งประภามณฑล วัดดอน สมเด็จพระสังฆราชแพทรงเป็นประธานพิธี สร้างช่วงพศ2480 กทม 

โชร์พระ/ บาท


พระเครื่องแนะนำทั้งหมด
เปิดโลกพระเครื่อง
เปิดโลกสมเด็จ
เปิดโลกพระกรุ
ทำเนียบสมเด็จพระสังฆราชไทย
ตำนานพระพุทธรูป
หลักการดูพระเบื้องต้น
รายนานเกจิอาจารย์
อ่านบทความทั้งหมด